Lex-vero a megbízható partner
Lex-vero
Preventiv követeléskezelés:

Megbízó normális üzletmenetét zavaró körülmények, különös tekintettel az üzleti partnerek fizetési, teljesítési zavarai esetére Megbízott közreműködése a rendezett állapot és partneri viszony fenntartása érdekében.

LEX-VERO tevékenysége kiterjed:

  • Új partnerkapcsolatok biztonsági kockázatelemzésére,
  • „Törzsvásárlói” jogosultság, egyéb hitelkeret biztosítása és jelentősebb halasztott fizetési kedvezmény megadása előtti megbízhatósági ellenőrzés, céginformáció készítése,
  • Hitelképességi- és fizetőképességi vizsgálatok szükségszerinti lefolytatása,
  • Teljes körű biztonsági szaktanácsadás, partnerszerződésekhez biztonsági záradékok megfogalmazása, konkrét eseti konzultáció biztosítása,
  • Kockázati esemény bekövetkezte alkalmával sürgősségi, intézkedési készenlét biztosítása,
  • Szükségszerinti céginformáció készítése, környezettanulmány, cím és vagyon kutatás partnerekről az ország egész területére kiterjedően,
  • A napi számlázásban, számlaegyeztetésben való közvetett részvétel, bélyegző használatának biztosításával.

 

LEX-VERO közreműködése:

Magánnyomozók, és szakképzett behajtási tanácsadók részvételét biztosítja, akik Megbízó meghatalmazása alapján járnak el.
Szakembereink speciális szaktudásukkal, információszerző és felderítő munkájuk dokumentált eredményeivel közreműködnek Megbízó zavartalan üzletmenetéhez!