Lex-vero a megbízható partner
Lex-vero
Biztonságvédelmi átvilágítás:

Önkormányzati hivatalok, pénzintézetek, biztosító- és gazdasági társaságok,
ügyvédi- és könyvelő irodák részére

Általános célkitűzés: A megbízó épületében, irodáiban alkalmazott biztonsági rendszerek felülvizsgálata, kockázatelemzés, a feltárt veszélyfaktorok megszüntetése, kiiktatása,  valamint a  veszélyeztetettségi mutatók és a védelmi struktúra összehangolása.
Tervezés, kivitelezés.

A vizsgált intézmény  veszélyeztetettségi kategóriájának megfelelő átvilágítás:
A. kategória:  önkormányzati hivatal, pénzintézet 
B. kategória:  ügyvédi- és könyvelő iroda, egészségügyi és oktatási intézmény, üzletház
C. kategória:  áruház, üzlet, tervező iroda, gyártócsarnok, telephely.

Az átvilágítás prioritásai:

 • az épület  külső és belső védelmi állapota,
 • a személyzet, ügyfél és vendégkör mozgásának szabályozottsága,
 • nyilvános (ügyfél és tárgyaló helyiségek) a védett dolgozószobák és a vezetés  irodáinak védettségi rendszere,
 • vezetés által használt gépjárművek vizsgálata.

Az átvilágítás során elvégezzük:

 • a megjelölt irodák, tárgyalók adatbiztonsági felmérését, különös tekintettel az adat és információvédelem (papíralapú és elektronikus) előírásaira és gyakorlatára. A hivatali, üzleti ínformációkhoz való hozzáférés szabályozottságának kontrollját, valamint az adathordozók védelmét és a titokvédelem technikai hátterét.
 • a kommunikációs rendszerek elektronikai bevizsgálását, a kiépített és mobiltelefonok átviteli tisztaságának, lehallgatás elleni bemérését,
 • a számítástechnikai eszközök bevizsgálását, az illegálisan elhelyezhető adatrögzítők, megfigyelő berendezések felderítését.

Az átvilágítás  tapasztalatai alapján elkészítjük a biztonságvédelmi stratégiát,  mely tartalmazza :

 • a veszélyforrásokat és kockázati tényezőket,
 • az érintettek  lehetőségeit az adatok   és információk gyűjtésében, elérésében, felhasználásában, törlésében és továbbításában.
 • döntés előkészítés, pályázati elbírálások során az üzleti és  ipari kémkedés elleni védelmet,
 • a bizalmi személyek ellenőrzését, lojalitásvizsgálatát,
 • vezetők és középvezetők biztonságvédelmi képzését.
 • biztonsági rendszabályok kiadását, (levelezés, sokszorosítás, archiválás, iratmegsemmisítés, stb.)
 • a számítástechnikai rendszer hozzáférésének szükségszerinti korlátozását, adatkezelés, vezetői levelezés, elmentett és archív anyagok  biztonságát,
 • az ügyfél-lista kezelését különös tekintettel a vagyon- és biztonságvédelemre.
 • az idegen személyek - rendszeres  beszállítók, ügyfelek, egyéb külső személyek mozgásának szabályozását,  a hivatal, intézmény belső - külső platformján,
 • személyügyi pályázatok adatkontroljára, munkaszerződések készítése során alkalmazható záradékokra és alávetési nyilatkozatokra javaslatok készítése, (titoktartási záradék, életmódvizsgálat, felelősségi nyilatkozatok, stb.)

Az átvilágítást nyílt és “bizalmas” -  fizikai  és elektronikai felderítési módszerekkel hajtjuk végre, amelynek eredményéről és megállapításairól jelentést készítünk.