Lex-vero a megbízható partner
Lex-vero
Adósság és pénzbehajtás:

Pénzbehajtás  tartalma, módszerei:
Követeléskezelés alapja és oka, ha valamilyen polgárjogi szerződésből vagy egyéb kötelezettségvállalásból   származó kötelezettségének az adós, vagy a kötelezett egyáltalán nem tesz eleget, vagy csak részben teljesít..

Néhány fontosabb fogalom felsorolása:

 • A pénztartozás alanyai a  JOGOSULT vagy hitelező és a  KÖTELEZETT vagy adós !
 • A pénzbehajtás alanyai: Jogosult, egyben a megbízó, a behajtó cég illetve megbízott, valamint az adós, vagy  ügyfél.
 • Pénztartozás kezdete: a kölcsön, vagy egyéb jogcímű tartozás szerződés szerinti lejárat utáni nap.
 • Fizetési határidő lejárta után  a kötelezett vagy adós tartozása áll: főtartozásból,
 • kamatokból, és  költségekből.
 • A részteljesítésből először a költségeket, majd a kamatokat és végül a főtartozást lehet csökkenteni.
 • Az átadott adatokból hitelt érdemlően ki kell, hogy derüljön a tartozás jogcíme, kelte, összege, egyéb kikötések, esetleges egyezségek stb. valamint a felszólítások, részletfizetési ajánlatok és az adósról a lehető legtöbb adat. (Név-cégnév, cím, telephely, székhely. cégbírósági adatok, adószám, stb.
 • A tartozás megfizetésének határideje, lejárati idő, stb.
 • Követeléskezelés:
 • A kintlévőség teljes anyagának áttekintése, a köztelezett cég, vagy magánszemély vagyoni, üzleti helyzetének áttekintése és folyamatos figyelemmel kísérése. Az adós fizetési képessége, illetve teljesítési hajlandóság szerinti minősítése, rangsorolása. Megbízó felé folyamatos informálás, javaslatok az üzleti kapcsolat szűkítésére, illetve megszüntetésére. Aktív pénzbehajtási cselekmény lefolytatása, illetve a jogi út előkészítése.
 • Pénzbehajtás:
 • Egy konkrét kintlévőség, pénztartozás kötelezettjéről teljes körű adatgyűjtés, fizetési felszólítások,  helyszíni felkeresések, egyeztetések, szankciók előkészítése stb.  Fizetési átütemezések, egyéb javaslatok megfogalmazása. Az esetleges jogi út előkészítése.

A követeléskezelési, behajtási megbízás menete:

LEX-VERO véleményezi az adatok alapján az ügyérték (adósság összege) behajtási kockázatát.

 • A vállalási és teljesítési határidő  általában 90 nap.
 • A behajtási költség : amit legtöbbször a behajtást kérő előlegez meg és az adós viseli.(A költség előlegnek valójában  garanciális szerepe is van a megbízott felé, ezért annak eldöntése, hogy fizessen-e a megbízó költség-előleget több körülmény mérlegelését igényli.) Ha nem kér a megbízott előleget, költségeit a behajtási díjból fedezi.
 • A behajtási díj összege - függően a fenti költségtérítési szisztémától - a behajtandó összeg  (ami áll tartozási összegbol és a kamatokból)   20-40 %-a.
 •  Fizetés esedékessége : A teljesítési idő lejárta után adott számla alapján.

 • Ha részletfizetést ért el a behajtó cég az ügyfélnél, ami túl mutat a 90 napos behajtási határidőn, abban az esetben a behajtási díj 50 %-a esedékes a 90 nap lejárta után. A másik 50 % -a az adós teljesítését  követően válik esedékessé.
 • Eredménytelen behajtás esetén  a 90 napos vállalási határidő lejártakor a tényleges és igazolt költség térítés jár a behajtó cégnek. (Ez a költség általában kintlévőség  15 % alatt megáll. Ezektől eltérően is szerződhetnek a felek.

Behajtási díjak - költségek:

A követeléskezelés menetében első és kiemelt helyen kell foglalkozni a rendelkezésünkre bocsátott  adatbázis elemzésével, el kell dönteni, vállalható-e a megbízás ? Ha igen, milyen költségekkel kell számolni, tehát mekkora a vállalási kockázat? Mekkora lehet a vállalási díj?

A behajtási díjat lehet:
 • fixen (százalékban megállapítva)  és 
 • sávosan (adósság összeghez igazítva)  megállapítani.
A legáltalánosabb a  fix vállalási díj, ami több szempontból a feleknek előnyösebb.
Ez  a behajtandó  összeg  20 %-nál indul és  a körülményektől függően  a 40 % körül tetőzik.

Itt kell szólni az úgynevezett EREDMÉNYTELEN behajtás fogalmáról.

Valójában ugyanis ilyen a gyakorlatban nincs. Mire vállal ugyanis felelősséget a behajtó cég ?

LEX-VERO pénzéhez juttatja a legelőnyösebb körülmények és törvényes keretek között a jogosultat.
Ez történik meg minden eredményes behajtásnál..( A gyakorlatban ez 60 % fölött mozog)
Ha nem ez történik, akkor adatainkkal hozzásegítjük megbízónkat egy  sikeres jogi út
lefolytatásához, ahol a behajtó cégnek fizetett költségeit is “ráverheti” az adósra.
Ha viszont nem javasoljuk a jogi utat, a fentiekben részletezettek miatt, megmenti magát megbízónk sok fölösleges  költségtől,  és  üzleti veszteségként leírhatja - bizonyítékaink alapján - kintlévőségét. A visszaigényelt ÁFA összege meg gyakorlatilag fedezetet nyújt a behajtó cég költségeire.

Behajtási költségek:
 • állandó költségek: Telefonok, levelezési költségek, gépkocsi használat, behajtási ellenőr munkadíja, stb.
 • változó költségek: Iratkezelési, illeték költség (földhivatali, cégbírósági adatigény), fénykép-készítés, egyéb dokumentálás stb.
Ha jó volt a döntés előkészítés és az elemzés, akkor a költségek nem léphetik túl - átlagban a 12-15 %-t. (Ez kisebb behajtandó összegeknél lehet. hogy szoros, de egy nagyobb, 2-5 millió forintot meghaladó tételnél már bővebb lehetőséget ad a behajtás során.)

oldal tetejére